Meteen naar de inhoud

Classificatiesysteem "Qualitricz Online"

Het classificatiesysteem “Qualitricz Online” kent verschillende segmenten. Elk segment vertelt iets over hoe u bent opgeleid. Dit houdt geen waardeoordeel in. Vergelijk het met een taartpunt. Daarbij heeft elke punt een eigen kleur en smaak.

Classificatiesysteem Qualitricz Online voor het CAM-veld

Soorten gezondheidszorg

De zorgverleners kunnen regulier of complementair zijn opgeleid, of integratief (IM, Integrative Medicine).
In het laatste geval heeft de zorgverlener kennis van zowel regulier als complementair opgedaan. Integratieve zorgverleners hebben door de gevolgde opleidingen kennis van (een deel van) beide disciplines.
Integrale zorg wil zeggen dat wordt samengewerkt door reguliere en IM-, en CAM- zorgverleners met een integrale zorgvisie, elk vanuit eigen discipline.

Qualitricz Online classificeert IM- en CAM-zorgverleners. Aan de linkerkant van de taart treft u de IM zorgverleners aan, aan de rechterkant de CAM zorgverleners. Zorgverleners die kiezen voor het vrije therapeutschap (wel voldoen aan de basiscriteria, niet aangesloten bij een beroepsorganisatie) worden ingedeeld als vrije therapeut.

De verschillende onderdelen van het classificatiesysteem Qualitricz Online

Dimensie 1: Basiscompetenties beroepsuitoefening

Om in een bepaalde ‘taartpunt’ van het classificatiesysteem te worden geplaatst, wordt gekeken naar een vertaling van de zwaarte van de beroepsopleiding op grond waarvan CAM-zorgverleners zijn opgeleid, gecombineerd met een aantal inhoudelijke eisen. Daaraan moet een zorgverlener voldoen.

In het schema onderaan deze pagina zijn de criteria vermeld.

Dimensie 2: Eisen aan het bijhouden en ontwikkelen van de beroepscompetenties

De eisen die worden gesteld aan het bijhouden en ontwikkelen van de beroepscompetenties worden voor iedere beroepsgroep binnen het CAM-veld afzonderlijk vastgesteld door de betreffende beroepsorganisatie. Deze eisen kunnen worden gesteld op de volgende gebieden:

Het niet behalen van het door de beroepsorganisatie bepaalde minimum zal ertoe leiden dat een CAM-therapeut uit het register wordt verwijderd, dan wel dat er een specifieke status wordt vermeld. Qualitricz volgt hierin de afspraken die in FLICZ-verband worden gemaakt.

Daarnaast is in het classificatiesysteem zichtbaar te maken hoeveel feitelijke werkervaring de zorgverlener heeft: het aantal jaren ervaring en de hoeveelheid ervaring die per jaar is opgedaan. Voor de geregistreerde therapeuten en de aan FLICZ-deelnemende beroepsgroepen is een compleet overzicht van alle door hun beroepsgroep geaccrediteerde bij- en nascholing in het classificatiesysteem opgenomen.

Dimensie 3: De ervaring

Niet alleen de opleiding weegt mee, maar ook de opgebouwde ervaring. Dit onderdeel is optioneel zichtbaar te maken.

Dimensie 4: Practice based evidence

Om het veld te laten professionaliseren, is het van belang te werken met een practice based evidence. Deze praktijk geeft meer keuze door inzicht in effectiviteit en klanttevredenheid én betere samenwerking tussen regulier en complementair. Daarin staat de zorgvrager echt centraal, heeft het behandeldossier ter beschikking en wordt betrokken in de behandeling.

Classificatiesysteem

Complementair

 

 

 

 

10. Vrije zorgverlener

 • Niet aangesloten bij een beroepsorganisatie
 • Geaccrediteerde vakopleiding of module <60 EC
 
 

20. CAM zorgverlener

 • Niet aangesloten bij een beroepsorganisatie
 • Complementair geschoold ≥ 60 EC
 • Medische Basiskennis of Psychosociale Basiskennis 
 
 

25. CAM zorgverlener

 • Aangesloten bij een beroepsorganisatie
 • Complementair geschoold ≥ 60 EC en < 180 EC
 • Medische Basiskennis of Psychosociale Basiskennis 

Complementair niet consequent HBO

30. CAM HBO-niveau zorgverlener

 • Aangesloten bij een beroepsorganisatie
 • Complementair geschoold ≥  180 EC en < 240 EC
 • Medische Basiskennis of Psychosociale Basiskennis conform de Plato eindtermen
 • AGB-code

Masters, Bachelors,
CAM-HBO 
zorgverlener

 

40. CAM HBO zorgverlener

 • Aangesloten bij een beroepsorganisatie
 • Complementair geschoold 240 EC
 • Medische Basiskennis of Psychosociale Basiskennis conform de Plato eindtermen
 • AGB-code

   

50. IM BSc-niveau zorgverlener

 • Aangesloten bij een beroepsorganisatie
 • Regulier bachelor
 • Complementair geschoold ≥ 200 EC
 • Medische Basiskennis of Psychosociale Basiskennis of vrijstelling via reguliere bachelor
 • AGB-code

   

53. IM Msc-niveau zorgverlener

 • Aangesloten bij een beroepsorganisatie
 • Reguliere bachelor en master
 • Complementair geschoold ≥ 200 EC
 • Medische Basiskennis of Psychosociale Basiskennis  of vrijstelling via reguliere bachelor
 • AGB-code

   

Masters, Bachelors,
CAM-HBO 
zorgverlener

 

55. IM Bsc-niveau zorgverlener

 • Aangesloten bij een participerende beroepsorganisatie
 • NVAO geaccrediteerde opleiding Bachelor, niet opleidend tot BIG-beroep
 • Medische Basiskennis of Psychosociale Basiskennis of vrijstelling via de NVAO geaccrediteerde opleiding
 • AGB-code
 • Erkend als complementair beroep

57. IM Msc-niveau zorgverlener

 • Aangesloten bij een participerende beroepsorganisatie
 • NVAO geaccrediteerde opleiding Bachelor en Master, niet opleidend tot BIG-beroep
 • Medische Basiskennis of Psychosociale Basiskennis of vrijstelling via de NVAO geaccrediteerde opleiding
 • AGB-code
 • Erkend als complementair beroep

Integrale gezondheidszorg Artsen, HBO zorgverlener

(BIG)

60. IM-zorgverlener

 • Aangesloten bij een beroepsorganisatie
 • Minimaal reguliere bachelor Zorg- of Welzijnssector
 • Basis Integrale geneeskunde ≥ 10 EC
 • Complementair geschoold ≥ 60 EC
 • Medische Basiskennis of Psychosociale Basiskennis vrijstelling
 • BIG-registratie
 • AGB-code
 
 

70. IM-Arts

 • Aangesloten bij een beroepsorganisatie
 • Minimaal reguliere  bachelor Geneeskunde
 • Basis Integrale geneeskunde ≥ 10 EC
 • Complementair geschoold ≥ 60 EC
 • Medische Basiskennis of Psychosociale Basiskennis vrijstelling
 • BIG-registratie
 • AGB-code