Ga naar de inhoud

Wie zijn wij?

Ons website-adres is: https://Qualitricz.nl. Qualitricz, gevestigd aan de Haven West 9, 7731 GS te Ommen handelend onder KVK-nummer 80114121.

Verwerken van persoonsgegevens

Qualitricz kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van Qualitricz en doordat u door middel van het contactformulier op de website uw gegevens aan Qualitricz verstrekt. Afhankelijk van de diensten die u bij Qualitricz afneemt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens over uw opleiding en bijscholing
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door u op deze website te registreren

Bij de verwerking van persoonsgegevens gaat Qualitricz zo zorgvuldig mogelijk te werk. Een essentieel onderdeel van die zorgvuldigheid is transparantie. Qualitricz vindt het belangrijk dat derden en betrokkenen inzicht hebben in de manier waarop zij persoonsgegevens gebruikt en de achterliggende redenen daarvoor. Daarom is dit privacy beleid opgesteld. Als u na lezing van het privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met Qualitricz, info@qualitriczonline.nl. Dat geldt natuurlijk ook als u één van de hieronder beschreven rechten zou willen uitoefenen of als u een klacht heeft.

Heeft Qualitricz een Functionaris Gegevensbescherming?

Qualitricz heeft geen Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Zij heeft wel een medewerker aangewezen die als eerste aanspreekpunt geldt waar het gaat om privacy en persoonsgegevens.

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Het Qualitricz verwerkt deze gegevens voor de volgende doelen:

 • U aanmelden als zorgverlener bij het Qualitricz
 • U opnemen in het classificatiesysteem, met als doel dat zichtbaar en vindbaar bent met alle opgedane competenties (kennis en kunde) en uw behandelperspectief voor uw cliënten en mede collega-praktijkhouders
 • U elders aanmelden als u een dienst via Qualitricz elders afneemt
 • U bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief
 • Het afhandelen van uw betaling

Qualitricz verwerkt uw gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd, tenzij we hiervoor van u toestemming hebben gekregen.

Gebruik door derden

Qualitricz verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u. Wij werken bijvoorbeeld samen met een aantal verzekeraars en beroepsorganisaties. Wij zullen alleen gegevens verstrekken aan organisaties bij wie u diensten afneemt. Ook nemen wij passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens goed worden beveiligd, en sluiten verwerkersovereenkomsten af met al onze verwerkers.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Beveiliging

Qualitricz gaat serieus om met de bescherming van uw persoonsgegevens en neemt dan ook passende maatregelen om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking.

Bewaartermijn

Qualitricz bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor uw gegevens worden verzameld. De precieze termijnen zijn opgenomen in het register van verwerkingsactiviteiten dat Qualitricz heeft opgesteld. Als u niet langer bent aangesloten bij het Qualitricz worden uw persoonsgegevens verwijderd, behalve als er sprake is van een wettelijke bewaartermijn.

Cookies

Qualitricz gebruikt alleen functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein bestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Met de analytische cookies krijgen wij beter inzicht in het functioneren van de website. Op deze manier kunnen wij onze website optimaliseren.

Uw rechten

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, aan te passen, of te verwijderen. Zorgverleners die zijn aangesloten bij Qualitricz kunnen hun persoonsgegevens zelf beheren. Als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als u een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering wilt indienen, neem dan contact op via info@qualitriczonline.nl. U heeft het recht om ons bepaalde gegevensverwerking te ontzeggen. Dit kan echter gevolgen hebben voor onze dienstverlening aan u. Ten slotte heeft u het recht op data portabiliteit: u kunt een verzoek doen om uw gegevens aan u over te dragen in een veelgebruikt formaat.
Als u het gevoel heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, kunt u altijd contact opnemen met ons of met onze functionaris voor de gegevensbescherming. Als we er onverhoopt samen niet uitkomen, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG).

Social media

Belangrijke informatie en nieuwtjes zijn terug te vinden op onze social mediakanalen. Op de contactpagina op onze website zijn buttons naar deze platforms geplaatst. Lees de privacy verklaringen van deze platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Wij maken gebruik van de volgende social mediakanalen:

 • Facebook
 • Instagram
 • YouTube
 • LinkedIn
 • Twitter

Nieuwsbrief

U kunt zich via onze website aanmelden voor de nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en nieuwtjes. Als u geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, meldt u zich dan af via de link onderaan de nieuwsbrief. Onze nieuwsbrief wordt verzonden vanuit Autorespond.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons ten alle tijde worden gewijzigd. Wij raden u daarom aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen, om op de hoogte te blijven van ons privacy beleid.

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Qualitricz, kunt u ons als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer: Haven West 9
Postcode en plaats: 7731 GS, Ommen
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: KvK80114121
Emailadres: info@qualitricz.nl

Versie: 2021-09-02